1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
  İşbu Mesafeli Satış sözleşmesi SATICI’nın internet sitesi (https://darwins.com.tr) üzerinden elektronik ortamda ALICI tarafından verilen siparişlere istinaden tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

ALICI, bu Sözleşme’nin kurulmasından, sipariş vermeden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden önce, (https://darwins.com.tr) adresindeki bilgileri inceleyerek aşağıdaki hususlardan haberdar olmayı kabul eder:

 1. TARAFLAR
  Sözleşmenin tarafları ALICI ve SATICI olarak adlandırılacak olup, taraflara ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
  SATICI DARWINS BOTANICALS hakkındaki bilgiler: (Bundan sonra yalnızca SATICI olarak adlandırılacaktır)
  Ünvan:
  Adres:
  Telefon:
  E-posta:
  İade edilen ürünlerin adresi:

ALICI ….. hakkındaki bilgiler (Bundan sonra yalnızca ALICI olarak adlandırılacaktır)
Ad- Soyad:
Adres :
Telefon:
Email:

 1. ÜRÜNLER 

3.1.ALICI satın aldığı ürüne dair ana nitelikleri, her türlü vergiyi içeren satış fiyatını, ödeme yöntemini ve ürünle ilgili teslimat yöntemini okuyup bilgi sahibi olduğunu, yazılı olarak gerekli onayı vererek, siteden alışveriş yaparak kabul ve beyan eder. ALICI, bu Sözleşme ile, anlaşma yapmadan önce SATICI tarafından Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca temin etmesi gereken tüm bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

3.2.SATICI, ALICI tarafından satın alınan ürünün özellik ve kalitesinin, SATICI’nın https://darwinsbotanicals.net/ adlı sitesindeki ve satın alım durumunda ALICI’ya teslim edilecek faturadaki ürün ile aynı ürün olduğunu garanti eder. Ürünün satılmasının ardından sipariş özeti ve satış sözleşmesinin hükümleri ALICI’nın e-posta adresine gönderilir. Nakliye ve teslimat için herhangi bir ek masraf olması halinde, detaylar da alıcıya internet sitesindeki ödeme ekranında belirtilir ve akabininde e-posta iletilir.

 1. ÖDEMELER 

4.1.Satın alınmak istenen ürünün ödemesinin yapılabilmesi adına ALICI ödeme ekranında yer alacak olan kredi kartı bilgilerine dair kısımları eksiksiz ve hatasız doldurmak zorundadır. Ödemenin gerçekleşmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olup, bu noktadan sonra ürünün teslimatını gerçekleştirme yükümlülüğü altında değildir.

 1. ÜRÜNÜN TESLİMATI 

5.1.Satın alınan ürünün ALICI’ya teslim süresi en fazla 30(otuz) gün olup 30 (otuz) günü aşamaz. Eğer herhangi bir sebeple ürün süresinde teslim edilemeyecek olursa, SATICI ALICI’yı gecikmeden haberdar etmekle yükümlüdür.

5.2.Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürünler ALICI ile SATICI adresleri arasındaki fiziksel uzaklık da göze alınarak ve 30 günü aşmayacak şekilde ALICI’nın bizzat kendisine veya kendisi tarafından ürünü almaya yetkili kılınan kişiye teslim edilir.

5.3.Ürünün teslimat adresinde ALICI’nın tayin ettiği /onay verdiği kişi tarafından alınmamasından kaynaklanan her türlü hasar ve masraftan ALICI bizzat sorumlu olup, SATICI’nın sorumluluğuna hiçbir şekilde gidilemez. Teslimatın ALICI tarafından satın alınma formunda belirtilen adrese yapılması durumunda teslimat düzgün yapılmış kabul edilir ve söz konusu teslimatın gerçekleşmesi ile SATICI ürünü hasarsız ve özenle teslim etme yükümlüğünü yerine getirmiş kabul edilir.

5.4.ALICI, teslim alma anında ürünü kontrol etmek ve üründe herhangi bir hasar, hata, eksik olması durumunda SATICI ile SATICI’nın internet sitesinde belirtilen irtibat üzerinden derhal iletişime geçmekle yükümlüdür, aksi halde sorumluluk ALICI’dadır. Hasar tutanağı tutulmayan ürünlere dair, hasar sebepli geribildirim ve iade taleplerinde ürünün hasarsız teslim edildiği kabul edilir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1.ALICI, satın aldığı ürünün temel özelliklerini, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat bilgi ve süresine dair bilgileri SATICI internet sitesinden okuyup anladığını, bu bilgileri kabul ettiğini ve onayladığını elektronik ortamda beyan eder.
6.2.SATICI, gönderimini gerçekleştirdiği ürünün ALICI’nın sipariş formunda yer alan ürünle aynı ürün olmasından, ürünün faturası ile birlikte ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.
6.3.Sözleşmeye tabi ürün veya ürünlerin teslimatını yapmak imkânsız hale gelirse, SATICI bu durumu Sözleşmede belirtilen performans süresi içinde ALICI’ya bildirir ve ürün ücretini ALICI’ya iade eder.
6.4.Ürünlerin teslimatı için ön bilgi formunun elektronik ortam üzerinden onaylanması gerekmektedir. SATICI, Ürün bedelinin ödenmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda kendisine ait yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtulur .
6.5.İlgili banka veya finans kurumu, kredi kartlarının haksız veya yasa dışı kullanımı nedeniyle SATICI’ya ürün bedelini ödemekten imtina ederse, ALICI kendisine teslimi gerçekleşen ürünü, teslimat tarihinden itibaren en geç 3(üç) gün içerisinde SATICI’ya eksiksiz olarak iade etmekle yükümlüdür.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANIMI DURUMUNDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
  7.1.ALICI, satın almış olduğu her ürünü, hiçbir iade sebebi göstermek zorunda olmaksızın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkı kapsamında iade edebilir, iade talebini SATICI’ya ‘Değişim&İade Politikası’nda belirtildiği gibi iletebilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış ve hasar görmemiş olması şarttır.
  7.2.Ürünün iade edilebilmesi için, ALICI, ürün iadesi içeren talebini ürünü teslim almasını takiben en geç 14 gün içerisinde yazılı olarak ve email yolu ile SATICI’ya iletmek durumundadır.
  7.3.Cayma hakkının kullanılması durumunda, ürün bedelinin ödenme şekline sadık kalınmak koşuluyla ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir.
  7.4. İade edilen ürün hakkında cayma hakkı kullanılamayacak bir ürün ise, ürün herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın ALICI’nın adresine geri gönderilir ve ücret iadesi yapılmaz.
 2. İADE VE DEĞİŞİM KOŞULLARI 

8.1.Ürün hiçbir şekilde kullanılmamış olması koşulu ile ve gerek kendisi gerek orijinal paketi hasar görmemiş olmak kaydıyla DARWINS BOTANICALS tarafından belirtilmiş olan iade adresine iade edilir.
8.2.İade edilecek ürün bir şirkete faturalandırılmışsa, bir iade faturası hazırlamanız ve iade paketi ile birlikte göndermeniz istenecektir. Şirket iadeleri için iade faturası yoksa bu iadeler kabul edilmez.
8.3.İade edilecek ürünün orijinal paketinde olmaması, orijinal paketin hasarlı olması ve/veya paketin üzerinde taşıyıcı firmanın faturasının olmaması durumunda ürün SATICI tarafından iade alınmayacaktır. SATICI’ya gönderilen ürünün hasarlı veya eksik olması durumunda ürün ALICI’ya gönderim bedeli ALICI tarafından üstlenilmek koşuluyla geri gönderilir.
8.4.Ürün kullanım amacını kaybettiği için iade edilmeye uygun değilse ve/veya iade edilecek ürün yeniden satılacak durumda değilse, bu ürünler de iade edilemez.
8.5. Ürünün, işbu Sözleşmedeki koşullara, şartlara ve iade politikalarımıza uygun olması ve iadesinin kabul edilmesi halinde, iade edilen ürünün fiyatı, alıcının orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir. İade edilen ürün iade politikasının şartlarını yerine getirmiyorsa, hiçbir ek ödeme yapmadan ürün aynı adrese geri gönderilir.

8.6. Ürün değişim isteğiniz ve değiştirmek istediğiniz ürün SATICI’ya iletildikten sonra, ürün SATICI tarafından kontrol edilecek, ürün değişim talebinize dair stok durumu gözden geçirilecektir. Ürün değişiminin onaylanması halinde, iki ürünün de aynı fiyatta olması durumunda hiçbir ek ücret ödenmeden ürün değişimi gerçekleştirilir. İade edilen ürün ile değiştirilecek ürün arasında fiyat farkı olması durumunda, bu fiyat farkı ALICI tarafından karşılanacaktır. Ürün stoklarda mevcut değilse, geri ödeme, iade politikasında açıklanan aynı ödeme yöntemiyle yapılır.

 1. YÜRÜRLÜLÜK

Alıcının, internet sitesi üzerinden alışveriş yapması ve/veya üyelik kaydı yapması ile işbu Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Alıcı’nın internet sitesi üzerinden alışverişi gerçekleştirmesi ve/veya üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.